Kun­nal­lis­toi­mi­kun­ta

PORIN VASEMMISTOLIITON KUNNALLISTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Jarno Valtonen

Varapuheenjohtaja Oili Heino

Sihteeri Sirpa Muurinen

KUNNALLISTOIMIKUNNAN JÄSENET

Mika Aho
Jari Hakala
Jelena Kiilholma
Ilari Koivula
Ville Maanavilja
Arto Prehti
Tiina Rinne
Ari Saukkokoski
Marianne Turunen
Teuvo Urho
Rami Virtanen

VARAJÄSENET

Rasmus Forssell
Anne Granholm
Oili Heino
Sabrina Heikkilä
Sirpa Muurinen
Pasi Nieminen
Jari Pajukoski